Trang trí nội thất Sơn Kelly Moore
Trang trí nội thất Sơn Kelly Moore

Đặt Tone-Color tạo tâm trạng phù hợp 
Bắt đầu bằng cách nhìn vào nghệ thuật và đồ đạc trong phòng và nghĩ ra cách để tạo ra một tâm trạng và thể hiện những điều tốt nhất trong không gian đó.