KELLY MOORE PAINTS
Màu sắc của Năm 2016
Tên của Kelly-Moore Paints

Tên của Kelly-Moore Paints

SAN CARLOS, CA - (Marketwired - ngày 14 tháng 10 năm 2015) - Kelly-Moore Sơn công bố các kết quả của nó Màu of the Year (Coty) 2016 khảo sát thiết kế - triển khai giữa các nhà thiết kế nội thất và các thành viên của Hiệp hội Thiết kế Nội thất Hoa Kỳ (ASID).