KELLY MOORE PAINTS
Màu của Năm 2018
Một lựa chọn tự nhiên: Kelly-Moore Paints tên

Một lựa chọn tự nhiên: Kelly-Moore Paints tên

SAN CARLOS, CA-- (29 tháng 9 2017) - Kelly-Moore Sơn công bố các kết quả của nó Màu of the Year (Coty) 2018 khảo sát thiết kế, được gửi đến một nhóm trên toàn quốc 15.000 nhà thiết kế nội thất chứng nhận ASID và các thành viên của Hiệp hội Thiết kế Nội thất Hoa Kỳ (ASID). Là thành viên của các tổ chức dự báo Color Marketing Group (CMG) và Hiệp hội Màu của Hoa Kỳ (CAUS), chúng tôi đã lựa chọn những màu có ảnh hưởng nhất phản ánh xu hướng trang trí nhà năm 2018 và sau đó trình bày những màu sắc này cho nhóm nhà thiết kế nổi tiếng này.