Sơn ngoại thất

Sơn ngoại thất

Kelly-Moore luôn có đầy đủ giải pháp cho các dòng sơn Ngoại Thất. Sơn của Kelly-Moore luôn bảm đảm chất lượng và màu sắc tuyệt vời. Kelly-Moore có một loạt các sản phẩm đủ để đáp ứng các nhu cầu của Khách Hàng.

 
Sơn ngoại thất

Sơn lót ngoại thất 98

Sơn ngoại thất Sơn lót ngoại thất 98
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn lót ngoại thất 247

Sơn ngoại thất Sơn lót ngoại thất 247
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn lót ngoại thất 9000

Sơn ngoại thất Sơn lót ngoại thất 9000
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn lót đặc biệt 295

Sơn ngoại thất Sơn lót đặc biệt 295
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn phủ ngoại thất 1245

Sơn ngoại thất Sơn phủ ngoại thất 1245
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn phủ ngoại thất 1210

Sơn ngoại thất Sơn phủ ngoại thất 1210
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

1680 DuraPoxy

Sơn ngoại thất Sơn cao cấp, 100% acrylic bóng được tạo ra để tạo ra lớp sơn epoxy bền với độ bám dính tuyệt vời. Chống trầy xước tuyệt vời có thể chống lại việc ma sát, chùi rửa tuyệt vời. Các tính chất chống vi khuẩn được tích hợp vào sản phẩm này để bảo vệ màng sơn khô. Tuyệt vời cho các ứng dụng thương mại và dân cư.
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

1685 DuraPoxy

Sơn ngoại thất Sơn cao cấp, 100% acrylic bán bóng được tạo ra để tạo ra lớp sơn epoxy bền với độ bám dính tuyệt vời. Chống trầy xước tuyệt vời có thể chống lại việc ma sát, chùi rửa tuyệt vời. Các tính chất chống vi khuẩn được tích hợp vào sản phẩm này để bảo vệ màng sơn khô. Tuyệt vời cho các ứng dụng thương mại và dân cư.
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

1686 DuraPoxy

Sơn ngoại thất Sơn cao cấp, 100% acrylic bóng mờ được tạo ra để tạo ra lớp sơn epoxy bền với độ bám dính tuyệt vời. Chống trầy xước tuyệt vời có thể chống lại việc ma sát, chùi rửa tuyệt vời. Các tính chất chống vi khuẩn được tích hợp vào sản phẩm này để bảo vệ màng sơn khô. Tuyệt vời cho các ứng dụng thương mại và dân cư.
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm