Công ty Cổ phần Sơn Kelly Moore Việt Nam
Sơn chống nứt

Sơn chống nứt 1119

Elastomeric Sơn chống nứt ngoại thất, có độ đàn hồi 250%
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn chống nứt 1128 (không gai)

Elastomeric Sơn chống nứt 1128 (không gai)
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn chống nứt 1129 (có gai)

Elastomeric Sơn chống nứt 1129 (có gai)
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm

Sơn chống nứt

Sơn chống nứt đàn hồi 250-300%.