Công ty Cổ phần Sơn Kelly Moore Việt Nam

Sơn chống nứt

Sơn chống nứt đàn hồi 250-300%.

Sơn chống nứt

Sơn chống nứt 1118

Elastomeric Sơn chống nứt, chống thấm ngoại thất, có độ đàn hồi 200%

Tìm hiểu thêm

Sơn chống nứt 1119

Elastomeric Sơn chống nứt ngoại thất, có độ đàn hồi 250%
Vietnam TDS English TDS
Tìm hiểu thêm