Công ty Cổ phần Sơn Kelly Moore Việt Nam

Saigon Pearl

Saigon Pearl - sử dụng hệ thống sơn chống nứt có độ co giãn 300%, che lắp vết nứt lên đến 0.8mm

 


Dự án khác