Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza - sử dụng hệ thống sơn chống nứt có gai 98/1129/1245 với độ đàn hồi 300%

 


Dự án khác