Công ty Cổ phần Sơn Kelly Moore Việt Nam
Dự án Sơn ngoại thất
Thảo Điền Pearl

Thảo Điền Pearl

Dự án Thảo Điền Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric 247/1128/1129/1245
Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza

Dự án Saigon Airport Plaza sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1129/1245)
Saigon Pearl

Saigon Pearl

Dự án Saigon Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1128/1129/1245)