KELLY MOORE PAINTS
Dự án Sơn ngoại thất
Anantara Resort

Anantara Resort

Anantara Resort sử dụng hệ thống Sơn Gỗ Ngoại thất - Rainguard - Ngăn nước & Chống UV
Thảo Điền Pearl

Thảo Điền Pearl

Dự án Thảo Điền Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric 247/1128/1129/1245
Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza

Dự án Saigon Airport Plaza sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1129/1245)
Saigon Pearl

Saigon Pearl

Dự án Saigon Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1128/1129/1245)