Dự án

DỰ ÁN

Anantara Resort
Anantara Resort
Anantara Resort sử dụng hệ thống Sơn Gỗ Ngoại thất - Rainguard - Ngăn nước & Chống UV
Nhà máy Asahi Intecc
Nhà máy Asahi Intecc
Nhà máy Asahi Intecc sử dụng hệ thống sơn chống trầy Dura-poxy 1686
Thảo Điền Pearl
Thảo Điền Pearl
Dự án Thảo Điền Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric 247/1128/1129/1245
Saigon Pearl
Saigon Pearl
Dự án Saigon Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1128/1129/1245)