Dự án
Dự án
Anantara Resort

Anantara Resort

Anantara Resort sử dụng hệ thống sơn nội thất KM500
Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc sử dụng hệ thống sơn chống trầy Dura-poxy 1686
Thảo Điền Pearl

Thảo Điền Pearl

Dự án Thảo Điền Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric 247/1128/1129/1245
Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza

Dự án Saigon Airport Plaza sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1129/1245)
Saigon Pearl

Saigon Pearl

Dự án Saigon Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1128/1129/1245)