Dự án
Dự án
Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc

Nhà máy Asahi Intecc sử dụng hệ thống sơn chống trầy Dura-poxy 1686
Thảo Điền Pearl

Thảo Điền Pearl

Dự án Thảo Điền Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric 247/1128/1129/1245
Saigon Airport Plaza

Saigon Airport Plaza

Dự án Saigon Airport Plaza sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1129/1245)
Saigon Pearl

Saigon Pearl

Dự án Saigon Pearl sử dụng hệ thống sơn chống nứt Elastomeric của Kelly-Moore (98/1128/1129/1245)